Medlemmets Fortrydelsesret

Begyndelse af vejledningen om fortrydelse

Fortrydelse

Du har ret til inden fjorten dage at fortryde indgåelsen af denne kontrakt uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra datoen for indgåelsen af kontrakten.

For at udøve fortrydelsesretten skal du underrette os, GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Tyskland fax: 030 - 2887 68 299, E-Mail: betingelser@gameduell.dk gennem en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten før udløbet af fortrydelsesfristen.

Virkningerne af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de meromkostninger, der skyldes det forhold, at du har valgt en anden form for levering end den af os tilbudte billigste standardlevering ), og dette skal ske straks og senest inden fjorten dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om, at du har fortrudt indgåelsen af kontrakten med os.

Til brug for denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; der vil i intet tilfælde blive gebyr hos dig for denne tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om, at tjenesteydelserne skal begynde, medens fortrydelsesfristen stadig løber, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til andelen af allerede leverede tjenesteydelser frem​til den dato, hvor du giver os meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten i forbindelse med denne kontrakt, set i forhold til det fulde omfang af de tjenesteydelser, der er fastsat i kontrakten.

Afslutning af vejledning om fortrydelsesret.

Standardfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

til GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Tyskland Fax: 030 - 2887 68 299, E-Mail: betingelser@gameduell.dk

Herved fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens/forbrugernes navn(e)

Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er)

Dato, forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved underretning på papir)

(*) Det ikke gældende overstreges