Databeskyttelse

GameDuell Databeskyttelseserklæring

GameDuell tager databeskyttelse alvorligt og vi respekterer dit privatliv. I denne oversigt informerer vi om, hvilke data vi indsamler i forbindelse med vores onlinetjenester og hvordan vi behandler disse data. Med hensyn til den anvendte terminologi, dvs. "personlige data" eller dens "behandling" henviser vi til definitionerne i artikel 4 i generel forordning om databeskyttelse(GDPR).

Oversigt

Databehandlerens navn og adresse

Databehandleren, i henhold til GDPR og andre nationale databeskyttelseslovgivninger i medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser, er:

GameDuell GmbH
Taubenstr. 24-25
10117 Berlin, Germany
Telefon.: +49 (0) 30 288 768 661
mail: databeskyttelse@gameduell.dk

Databeskyttelsesansvarliges navn og adresse

Navn og adresse på databehandlerens databeskyttelsesansvarlige er:

Berit Schubert
DataSolution LUD GmbH
Isarstr. 13
D-14974 Ludwigsfelde, Germany
Telefon.: +49 (0) 3378 205729
mail: mail@ds-lud.de
Web: https://www.datenschutzberater365.de

Generelt om databehandling

Hvilke oplysninger indsamler vi?

 • Lagerdata (f.eks. navn, adresse)
 • Kontaktdata (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (f.eks. tekstindtastning, fotografier, videoer)
 • Anvendelsesdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstider)
 • Meta / kommunikationsdata (f.eks. enhedens ID, IP-adresse)

Ingen særlige datakategorier behandles (GDPR, artikel 9, stk. 1).

Kategorier af registrerede, der er involveret i behandlingen:

 • Kunde / interesserede parter
 • Besøgende og brugere af online tilbud
 • I det følgende henviser vi til de registrerede som "brugere"

Hvad bruger vi dine data til?

 • Til udvikling og drift af vores onlinetjeneste, dets indhold og funktioner
 • Til levering af kontraktlige tjenester, service og kundeservice
 • Til at svare på henvendelser og kommunikere med brugerne
 • Til marketing, reklame og markedsundersøgelser
 • Til afsløring af bedrageri og misbrug
 • Til sikkerhedsforanstaltninger

Hvordan beskytter vi dine data?

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med GDPR, artikel 32, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål, samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, for at sikre et sikkerhedsniveau tilpasset disse risici.

Herunder specifikt evnen til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, samt tilgængelighed til dataene ved at kontrollere den fysiske adgang, såvel som adgang til personoplysninger, der er transmitteret og opbevaret, og sikring af tilgængelighed og oplysningernes adskillelse. Derudover har vi etableret procedurer for at sikre varetagelse af brugernes rettigheder, sletning af data og en reaktion i tilfælde af datatrusler.

Vi tager også hensyn til beskyttelsen af personoplysninger allerede i udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software og processer, i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologiudformning og privatlivsvenlige standardindstillinger (GDPR, artikel 25).

Dine data er beskyttet mod misbrug og tab ved hjælp af alsidige elektroniske, tekniske, kontraktmæssige og administrative foranstaltninger. Vi bruger sikkerhedsteknikker (som SSL-kryptering, kryptografiske teknikker) for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang fra tredjepart.

Bliver dine data videregivet til tredjepart?

Hvis vi i løbet af vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder (kontraktprocessorer eller tredjeparter) ved overførsel eller på anden måde giver adgang til dataene, sker dette udelukkende på grundlag af en juridisk tilladelse, f.eks. hvis en overførsel af data til tredjepart, såsom til betalingstjenesteudbydere, er påkrævet if. GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. b: for at opfylde en kontrakt du har accepteret, ved en retlig forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, webhosts, osv.).

For at kunne tilbyde dig en optimal service bruger vi bl.a. serviceudbydere, der arbejder på vores vegne. I tilfælde af dette er der indgået tilsvarende ordreaftaler med tjenesteudbyderne iht. GDPR, artikel 28.

Overførsler til tredjelande

Såfremt vi behandler oplysninger i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) i forbindelse med brug af ​​tjenester fra tredjepart, eller foretager mægling og overførsel af data til tredjepart, vil dette kun ske, når det er nødvendigt for at opfylde vores (forudgående) kontraktlige pligter eller ved en retlig forpligtelse, baseret på dit samtykke eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for retlige eller kontraktlige licenser, behandler vi kun data i et tredjeland ved tilstedeværelse af de særlige krav i GDPR, artikel 44 ff. Dvs. at behandlingen er f.eks. på grundlag af særlige sikkerhedsgarantier, såsom den officielt anerkendte erklæring om et EU-databeskyttelsesniveau eller overholdelsen officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktbestemmelser"), Transfer Impact Assessments eller andre passende foranstaltninger.

Hvad er dine rettigheder?

Vi vil gerne informere dig om, at du til enhver tid har ret til at få frigivet oplysningerne om dine opbevarede data, samt til rettelse, sletning eller blokering af data, tilbagekaldelse og dataportabilitet. Kontakt os skriftligt på databeskyttelse@gameduell.dk for at få yderligere information eller for at hævde tilbagekaldelsesretten. Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Hvornår slettes dine data?

De data, der behandles af os, vil blive slettet eller begrænset i behandlingen i overensstemmelse med GDPR, artiklerne 17 og 18. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne fortrolighedserklæring, vil de data, der opbevares af os, blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for deres påtænkte anvendelse, og såfremt sletningen ikke strider imod lovpligtige opbevaringsforpligtelser eller legitime interesser. En legitim interesse er f.eks. at hævde, udøve eller forsvare juridiske påstande eller undgå svigstilfælde, dvs. for din beskyttelse. Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige for at opfylde andre lovligt tilladte formål, vil behandlingen blive begrænset hertil. Det betyder, at dataene bliver låst og ikke vil blive behandlet til andre formål.

Levering af kontraktlige tjenesteydelser

Vi behandler lagerdata (f.eks. navne og adresser samt kontaktoplysninger), kontraktdata (f.eks. anvendte tjenester, betalingsoplysninger) med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser og tjenester i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. b. Indtastningerne angivet som obligatoriske i vores online formularer er nødvendige for indgåelse af kontrakten.

Under registrering og ved ny registrering samt ved brugen af vores onlinetjenester, lagrer vi IP-adressen og tidspunktet for den respektive brugerhandling. Lagringen er obligatorisk og finder sted for at beskytte brugerne mod misbrug eller uautoriseret brug gennem andre brugere, ud fra vores legitime interesser. Disse data sendes ikke videre til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for retsforfølgning af vores krav, eller der er en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. c.

Slettelsen finder sted efter udløb af lovbestemt garanti og sammenlignelige forpligtelser. Behovet for opbevaring af data revideres hvert tredje år. I tilfælde af lovpligtige arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter udløbet af de respektive lovbestemte perioder (i tilfælde af handelsretlig forpligtelse: efter 6 år og i tilfælde af skattelovgivningsforpligtelse: efter 10 år). Oplysninger på kundekontoen opbevares indtil kundekontoen er slettet.

Henvendelser

Ved konktakt med os, f.eks. via e-mail eller via en kontaktformular, behandles de oplysninger, som brugeren angiver i forbindelse med anmodningen og til behandling af denne, i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR) Artikel 6, stk. 1 lit. b, eller i henhold til det samtykke, der er givet i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR) Artikel 6, stk. 1 lit. a..

Oplysningerne fra brugerne kan blive opbevaret i vores systemer.

Vi sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år; Henvendelser fra brugere, der har en kundekonto, gemmer vi permanent og henviser til sletningen af ovenstående oplysninger under "udførelse af kontraktlige tjenester" til kundekontoen. Ved retlige arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter udløbet af de respektive lovbestemte perioder (i tilfælde af handelsretlig forpligtelse: efter 6 år og i tilfælde af skattelovgivelse: efter 10 år).

Indsamling af adgangsdata og logfiler

På grundlag af vores legitime interesser i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. f. indsamler vi data om hver tilslutning til den server, som denne service er placeret på (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdata inkluderer IP- adresse, dato og klokkeslæt for brug, hvilken side besøges, browser type og version, brugerens operativsystem, muligvis fejldata, reference URL (den tidligere besøgte side) og brugerens udbyder.

Logfil-oplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. med henblik på verifikation af fejl og fejlfinding, eller undersøgelse af misbrug eller svig), så længe det er nødvendigt til det formål og slettes eller anonymiseres derefter. Data, hvis yderligere bevarelse er påkrævet til bevisformål, er udelukket fra sletningen indtil den endelige afklaring af sagen.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler der overføres fra vores webserver eller tredjepartswebservere til brugerens webbrowser, og gemmes der til senere indlæsning. Cookies er udviklet enten som såkaldte "sessioncookies", som kun gemmes midlertidigt i løbet af din brug af vores hjemmeside, og som slettes igen efter afslutningen af browsersessionen, dvs. efter at du lukker din browser, eller som vedvarende cookies, som gemmes på din computer eller enhed i et bestemt tidsrum, selv efter at du har lukket din browser. Sessionscookies gemmes på din computer/enhed for eksempel for at sikre visse indstillinger og funktioner på vores hjemmeside fungerer via din browser. De vedvarende cookies husker dine data og din brugeradfærd på vores hjemmesider, og hjælper os med at tilbyde dig de oplysninger, der er relevante og vigtige for dig i fremtiden. Oplysningerne indsamlet på denne måde kan bruges til at spore din brugeradfærd over flere browsersessioner.

Vi anvender de følgende typer cookies:

Nødvendige cookies: Disse cookies muliggør grundlæggende funktioner på hjemmesiden, såsom sidenavigation og adgang til sikre områder. De er derfor nødvendige, og kan ikke fravælges. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af nødvendige cookies er opfyldelsen af den kontrakt, vi har indgået med dig i henhold til artikel 6, stk. 1, lit b. GDPR.

Funktionelle cookies: Disse cookies gør brugen af vores hjemmeside mere praktisk for dig. For eksempel gemmes dine lydindstillinger (til/fra) for de enkelte spil, så du ikke behøver at gentage dem hver gang. Disse cookies er standard-indstillet. Du har dog mulighed for at fravælge indstillingen af disse cookies. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af funktionelle cookies, er vores legitime interesse for databehandling, i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f. i GDPR.

Sporing og markedsføring cookies: Nogle af disse cookies bruges til at analysere, hvordan hjemmesiden bruges, så vi løbende kan optimere vores tilbud til dig. Andre cookies bruges af os til at kunne forstå, om den besøgende kommer fra en hjemmeside fra vores marketingspartner. Disse cookies indstilles kun, hvis du vælger dem eller klikker på "Accepter alle cookies".

Behandlingen af personoplysninger ved hjælp af sporing & markedsføring cookies finder kun sted med det tilsvarende samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, lit. a, hvor GDPR er det juridiske grundlag for dette.

Du kan når som helst ændre de indstillinger du har foretaget i vores cookie-banner, ved at klikke her.

Online reklame

Ud fra vores legitime interesse i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. f, fremmer vi bl.a. vores tjenester i søgemaskiners resultater eller på tredjeparts websider, hvor der er reklameplads til dette formål, enten direkte eller via respektive netværk. Hvis du tilmelder dig vores tjenester efter at have klikket på en sådan annonce, kan GameDuell bekræfte registreringen og eventuelt andre begivenheder vedrørende din kundekonto i forbindelse med tilmeldingen til den tredjepart, der viser vores annonce. Ved at indgå respektive kontraktlige aftaler sikrer vi, at dine data (dvs. IP-adresse) behandles i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil vi informere dig via e-mail om nyheder og kampagner vedrørende vores tilbud. Vi registrerer, om du har åbnet e-mailen og om du har klikket på et af linkene. Dette sker på grundlag af GDPR, artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. a, med dit udtrykkelige samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde, eller på grundlag af § 7, stk. 3, nr. 2 i den tyske lov mod illoyal konkurrence (UWG), hvis kravene hertil er opfyldt. Tilbagekaldelsen kan ske ved at klikke på linket "Afmeld nyhedsbrev", som findes nederst i hver e-mail, eller ved at fjerne fluebenet i kontoindstillingerne under "Mit GameDuell“ > ”E-mail administration“ (under punktet "Beskeder") >"Dit GameDuell nyhedsbrev“.

Brugerundersøgelser / Feedback

Lejlighedsvis kan vi bede dig om frivillig feedback om vores spil og vores webside. Dette sker kun med dit samtykke, som vi sikrer separat i forbindelse med undersøgelserne. På baggrund af evalueringer fra de forskellige undersøgelser, tests og interviews, som vi kombinerer, kan du modtage yderligere invitationer, der svarer til dine interesser. Vi informerer dig i forvejen om detaljerne, især enhver indsamling af personoplysninger. I den forbindelse kan du gøre brug af dine rettigheder nævnt ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. a. Du har på ethvert tidspunkt mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til disse formål. Hvis du deltager, benytter vi følgende serviceudbydere.

Alchemer

Til kundeundersøgelser bruger vi tjenesterne fra Alchemer LLC., 168 Centennial Parkway, Unit #250, Louisville, Colorado, 80027 USA. For at forbedre vores spil behandler vi dit bruger-id og andre brugerdata (f.eks. type og antal spil, der spilles) via Alchemer for at knytte dine interesser til din spilleadfærd.

Alchemers privatlivspolitik finder du her.

Condens

Til at gennemføre kundeinterviews bruger vi tjenesten fra Condens Insights GmbH, Brienner Str. 41, 80333 München, Tyskland.

Condens privatlivspolitik finder du her.

Doodle

Vi bruger tjenesten fra Doodle AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, Schweiz, til at håndtere møder for brugbarheds- og spiltests eller interviews.

Doodles privatlivspolitik finder du her.

Google Meet

Til kundeinterviews bruger vi videokonferencetjenesten Google Meet fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Meets privatlivspolitik finder du her.

Lookback

Til at udføre tests med kunder bruger vi tjenesten fra Lookback Group, Inc., 470 Ramona St., Palo Alto, CA 94301, USA.

Lookbacks privatlivspolitik finder du her.

Zoom

Til kundeinterviews bruger vi videokonferencetjenesten fra Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA.

Zooms privatlivspolitik finder du her.

Beskyttelse af mindreårige

GameDuells service er rettet udelukkende mod voksne brugere. Som følge heraf indsamler vi ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra børn under 16 år. Vi anmoder om, at alle besøgende på vores webside under 16 år hverken oplyser eller deler personlige oplysninger gennem vores tjenester.

Ændringer og opdateringer i databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os retten til at ændre, opdatere eller supplere denne databeskyttelseserklæring til enhver tid. Hver revideret databeskyttelseserklæring gælder kun for personligt identificerbare oplysninger, der er indsamlet eller ændret efter, at den reviderede databeskyttelseserklæring er trådt i kraft.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til os på databeskyttelse@gameduell.dk.