Databeskyttelse

GameDuell Databeskyttelseserklæring

GameDuell tager databeskyttelse alvorligt og vi respekterer dit privatliv. I denne oversigt informerer vi om, hvilke data vi indsamler i forbindelse med vores onlinetjenester og hvordan vi behandler disse data. Med hensyn til den anvendte terminologi, dvs. "personlige data" eller dens "behandling" henviser vi til definitionerne i artikel 4 i EU databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Oversigt

Databehandlerens navn og adresse

Databehandleren, i henhold til GDPR og andre nationale databeskyttelseslovgivninger i medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser, er:

GameDuell GmbH
Taubenstr. 24-25
10117 Berlin, Germany
Telefon.: +49 (0) 30 288 768 661
mail: databeskyttelse@gameduell.dk

Databeskyttelsesansvarliges navn og adresse

Navn og adresse på databehandlerens databeskyttelsesansvarlige er:

Berit Schubert
DataSolution LUD GmbH
Isarstr. 13
D-14974 Ludwigsfelde, Germany
Telefon.: +49 (0) 3378 205729
mail: mail@ds-lud.de
Web: https://www.datenschutzberater365.de

Generelt om databehandling

Hvilke oplysninger indsamler vi?

 • Lagerdata (f.eks. navn, adresse)
 • Kontaktdata (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (f.eks. tekstindtastning, fotografier, videoer)
 • Anvendelsesdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstider)
 • Meta / kommunikationsdata (f.eks. enhedens ID, IP-adresse)

Ingen særlige datakategorier behandles (GDPR, artikel 9, stk. 1).

Kategorier af registrerede, der er involveret i behandlingen:

 • Kunde / interesserede parter
 • Besøgende og brugere af online tilbud
 • I det følgende henviser vi til de registrerede som "brugere"

Hvad bruger vi dine data til?

 • Til udvikling og drift af vores onlinetjeneste, dets indhold og funktioner
 • Til levering af kontraktlige tjenester, service og kundeservice
 • Til at svare på henvendelser og kommunikere med brugerne
 • Til marketing, reklame og markedsundersøgelser
 • Til afsløring af bedrageri og misbrug
 • Til sikkerhedsforanstaltninger

Hvordan beskytter vi dine data?

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med GDPR, artikel 32, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål, samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, for at sikre et sikkerhedsniveau tilpasset disse risici.

Herunder specifikt evnen til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, samt tilgængelighed til dataene ved at kontrollere den fysiske adgang, såvel som adgang til personoplysninger, der er transmitteret og opbevaret, og sikring af tilgængelighed og oplysningernes adskillelse. Derudover har vi etableret procedurer for at sikre varetagelse af brugernes rettigheder, sletning af data og en reaktion i tilfælde af datatrusler.

Vi tager også hensyn til beskyttelsen af personoplysninger allerede i udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software og processer, i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologiudformning og privatlivsvenlige standardindstillinger (GDPR, artikel 25).

Dine data er beskyttet mod misbrug og tab ved hjælp af alsidige elektroniske, tekniske, kontraktmæssige og administrative foranstaltninger. Vi bruger sikkerhedsteknikker (som SSL-kryptering, kryptografiske teknikker) for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang fra tredjepart.

Bliver dine data videregivet til tredjepart?

Hvis vi i løbet af vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder (kontraktprocessorer eller tredjeparter) ved overførsel eller på anden måde giver adgang til dataene, sker dette udelukkende på grundlag af en juridisk tilladelse, f.eks. hvis en overførsel af data til tredjepart, såsom til betalingstjenesteudbydere, er påkrævet if. GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. b: for at opfylde en kontrakt du har accepteret, ved en retlig forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, webhosts, osv.).

For at kunne tilbyde dig en optimal service bruger vi bl.a. serviceudbydere, der arbejder på vores vegne. I tilfælde af dette er der indgået tilsvarende ordreaftaler med tjenesteudbyderne iht. GDPR, artikel 28.

Overførsler til tredjelande

Såfremt vi behandler oplysninger i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) i forbindelse med brug af ​​tjenester fra tredjepart, eller foretager mægling og overførsel af data til tredjepart, vil dette kun ske, når det er nødvendigt for at opfylde vores (forudgående) kontraktlige pligter baseret på dit samtykke, ved en retlig forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for retlige eller kontraktlige licenser, behandler vi kun data i et tredjeland ved tilstedeværelse af de særlige krav i GDPR, artikel 44 ff. Dvs. at behandlingen er f.eks. på grundlag af særlige sikkerhedsgarantier, såsom den officielt anerkendte erklæring om et EU-databeskyttelsesniveau (tilsvarende "Privacy Shield" i USA) eller overholdelsen officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktbestemmelser").

Hvad er dine rettigheder?

Vi vil gerne informere dig om, at du til enhver tid har ret til at få frigivet oplysningerne om dine opbevarede data, samt til rettelse, sletning eller blokering af data, tilbagekaldelse og dataportabilitet. Kontakt os skriftligt på databeskyttelse@gameduell.dk for at få yderligere information eller for at hævde tilbagekaldelsesretten. Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Hvornår slettes dine data?

De data, der behandles af os, vil blive slettet eller begrænset i behandlingen i overensstemmelse med GDPR, artiklerne 17 og 18. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne fortrolighedserklæring, vil de data, der opbevares af os, blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for deres påtænkte anvendelse, og såfremt sletningen ikke strider imod lovpligtige opbevaringsforpligtelser eller legitime interesser. En legitim interesse er f.eks. at hævde, udøve eller forsvare juridiske påstande eller undgå svigstilfælde, dvs. for din beskyttelse. Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige for at opfylde andre lovligt tilladte formål, vil behandlingen blive begrænset hertil. Det betyder, at dataene bliver låst og ikke vil blive behandlet til andre formål.

Levering af kontraktlige tjenesteydelser

Vi behandler lagerdata (f.eks. navne og adresser samt kontaktoplysninger), kontraktdata (f.eks. anvendte tjenester, betalingsoplysninger) med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser og tjenester i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. b. Indtastningerne angivet som obligatoriske i vores online formularer er nødvendige for indgåelse af kontrakten.

Under registrering og ved ny registrering samt ved brugen af vores onlinetjenester, lagrer vi IP-adressen og tidspunktet for den respektive brugerhandling. Lagringen er obligatorisk og finder sted for at beskytte brugerne mod misbrug eller uautoriseret brug gennem andre brugere, ud fra vores legitime interesser. Disse data sendes ikke videre til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for retsforfølgning af vores krav, eller der er en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. c.

Slettelsen finder sted efter udløb af lovbestemt garanti og sammenlignelige forpligtelser. Behovet for opbevaring af data revideres hvert tredje år. I tilfælde af lovpligtige arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter udløbet af de respektive lovbestemte perioder (i tilfælde af handelsretlig forpligtelse: efter 6 år og i tilfælde af skattelovgivningsforpligtelse: efter 10 år). Oplysninger på kundekontoen opbevares indtil kundekontoen er slettet.

Henvendelser

Når du kontakter os (f.eks. via e-mail), anvender vi de oplysninger du har angivet til at besvare og behandle din henvendelse, if. GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. b.

Oplysningerne fra brugerne kan blive opbevaret i vores systemer.

Vi sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år; Henvendelser fra brugere, der har en kundekonto, gemmer vi permanent og henviser til sletningen af ovenstående oplysninger under "udførelse af kontraktlige tjenester" til kundekontoen. Ved retlige arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter udløbet af de respektive lovbestemte perioder (i tilfælde af handelsretlig forpligtelse: efter 6 år og i tilfælde af skattelovgivelse: efter 10 år).

Indsamling af adgangsdata og logfiler

På grundlag af vores legitime interesser i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. f. indsamler vi data om hver tilslutning til den server, som denne service er placeret på (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdata inkluderer dato og klokkeslæt for brug, hvilken side besøges, browser type og version, brugerens operativsystem, muligvis fejldata, reference URL (den tidligere besøgte side) og brugerens udbyder.

Logfil-oplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. med henblik på verifikation af fejl og fejlfinding, eller undersøgelse af misbrug eller svig), så længe det er nødvendigt til det formål og slettes eller anonymiseres derefter. Data, hvis yderligere bevarelse er påkrævet til bevisformål, er udelukket fra sletningen indtil den endelige afklaring af sagen.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, der overføres fra vores webserver eller tredjeparts webservere til brugerens webbrowser og gemmes der til senere brug.

Vores cookies er enten såkaldte "session cookies”, som udelukkende opbevares mens du anvender af vores internetsider, og de slettes efter afslutningen af browsersessionen (dvs. efter at du har lukket din browser), eller som vedholdende cookies, som forbliver på din computer eller din enhed i en bestemt periode, også efter du har lukket din browser. Session cookies gemmes på din data carrier for at sikre visse indstillinger og funktioner på vores websider via din browser. De vedvarende cookies husker dine data og din brugeradfærd på vores websider, og hjælper os med at tilbyde dig de oplysninger, der er relevante og vigtige for dig i fremtiden. De indsamlede oplysninger kan bruges til at spore din brugeradfærd over flere browsersessioner.

Vi bruger også følgende typer af cookies:

Tekniske cookies: Formålet med at bruge tekniske cookies er at gøre det nemmere for brugerne at bruge websider. Nogle funktioner på vores webside kan ikke udbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren er genkendt, også efter en sideændring. Brugerdata indsamlet af tekniske cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analyse cookies: Analyse cookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores webside og dens indhold. Analyse cookies fortæller os, hvordan websiden bruges og gør det muligt for os at optimere vores tjenester kontinuerligt.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af tekniske cookies og analyse cookies er vores legitime interesse for databehandling, som nævnt i GDPR, artikel 6, stk. 1 f.

Såfremt du ikke ønsker at cookies opbevares på din computer, må du deaktivere indstillingen i din browser. Gemte cookies kan slettes i dine browserindstillinger. Vær dog opmærksom på, at du i dette tilfælde måske ikke kan bruge alle funktionerne på vores webside.

Du kan gøre indsigelse mod brugen af cookies, som bruges til distansmåling og salgsfremmende formål på en række tjenester, via deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/), og desuden via den amerikanske webside (http://www.aboutads.info/choices) eller den europæiske webside (http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg).

Online reklame

Ud fra vores legitime interesse i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. f, fremmer vi bl.a. vores tjenester i søgemaskiners resultater eller på tredjeparts websider, hvor der er reklameplads til dette formål, enten direkte eller via respektive netværk. Ved at indgå respektive kontraktlige aftaler sikrer vi, at dine data (dvs. IP-adresse) behandles i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil vi informere dig via e-mail om nyheder og kampagner vedrørende vores tilbud. Dette gøres på grundlag af GDPR, artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. a, med dit udtrykkelige samtykke, som du kan tilbagekalde til enhver tid eller på grundlag af § 7, stk. 3, nr. 2 i loven mod illoyal konkurrence (UWG), hvis betingelserne for det er opfyldt. Nærmere oplysninger om, hvordan du kan annullere nyhedsbrevet, findes i hvert nyhedsbrev.

Brugerundersøgelser / Feedback

Lejlighedsvis kan vi bede dig om frivillig feedback om vores spil og vores webside. Dette sker kun med dit samtykke, som vi sikrer separat i forbindelse med undersøgelserne. På baggrund af evalueringer fra de forskellige undersøgelser, tests og interviews, som vi kombinerer, kan du modtage yderligere invitationer, der svarer til dine interesser. Vi informerer dig i forvejen om detaljerne, især enhver indsamling af personoplysninger. I den forbindelse kan du gøre brug af dine rettigheder nævnt ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR, artikel 6, stk. 1, lit. a. Du har på ethvert tidspunkt mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til disse formål. Hvis du deltager, benytter vi følgende serviceudbydere.

Survey Monkey

Til kundeundersøgelser bruger vi tjenesterne fra Survey Monkey, Europa UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland.

Survey Monkeys databeskyttelseserklæring findes her.

User Testing

Til brugervenlighedstests eller spiltests bruger vi tjenesterne fra User Testing, Inc., 690 5th Street, San Francisco, CA 94107, USA.

User Testings databeskyttelseserklæring findes her.

Doodle

Til usability tests og spiltests bruger vi desuden tjenesterne fra Doodle AG, Werdstrasse 21, Postfach 8021 Zürich, Schweiz.

Doodles databeskyttelseserklæring findes her.

Beskyttelse af mindreårige

GameDuells service er rettet udelukkende mod voksne brugere. Som følge heraf indsamler vi ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra børn under 16 år. Vi anmoder om, at alle besøgende på vores webside under 16 år hverken oplyser eller deler personlige oplysninger gennem vores tjenester.

Ændringer og opdateringer i databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os retten til at ændre, opdatere eller supplere denne databeskyttelseserklæring til enhver tid. Hver revideret databeskyttelseserklæring gælder kun for personligt identificerbare oplysninger, der er indsamlet eller ændret efter, at den reviderede databeskyttelseserklæring er trådt i kraft.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til os på databeskyttelse@gameduell.dk. Du kan også henvende dig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige.