Spilleregler 8-Ball Pool

8-Ball Pool       Spilområdet

Spillets mål

Sænk en efter en alle baller (kugler) i din farve (hele eller halve). Den sidste bal du sænker skal være den sorte nr. 8.

Spillets forløb

Før det egentlige spil begynder, afgøres der, hvem der må "lægge ud", dvs. starte. Der sker ved, at begge spillere støder den hvide bal mod den højre bande således at ballen herefter kommer til at ligge så tæt som muligt op ad den venstre bande. Spilleren, hvis bal ligger tættest, får lov til at lægge ud.

I et spil med flere runder er det altid vedkommende, der har tabt den sidste runde, der får lov til at lægge ud i den næste.

Spilleren, der får lov til at lægge ud, må selv bestemme, hvor i den venstre tredjedel af bordet hun eller han vil lægge den hvide bal.

Skiftevis forsøger begge spillere at sænke deres egen farve baller, dvs. de hele eller halve, indtil en af dem til sidst kan afslutte med den sorte nr. 8.

Hold øje med teksten i meddelelsesfeltet! Her forklares den aktuelle situation.

Hvis mindst en af kuglernes sænkes, forsætter spilleren. Så længe hun eller han støder korrekt og rammer i hul, er det fortsat vedkommendes tur.

Styring

1. Mål

Der markeres altid to retninger. Den ene viser, hvilken vej den ramte bal vil gå. Mens den anden viser, hvilken vej den hvide bal omtrent vil gå.

"Fantomkuglen" gør det lettere for dig at sigte. Den viser hvor ballen kommer til at ramme. Du kan positionere fantomkuglen på tre måder:

 1. Hold musetasten trykket og bevæg køen rundt om den hvide bal indtil fantomkuglen ligger der, hvor du vil have den.
 2. Du kan også bare klikke der, hvor du vil have fantomkuglen til at ligge.
 3. Flyt fantom-ballen til den ønskede position med musetasten trykket.
8-Ball Pool       Mål

Selvfølgelig kan du også kombinere alle teknikerne: Klik først et sted i nærheden af den bal, som du vil ramme, og bring herefter køen i den rigtige position.

2. Finjustering

For at finjustere stødets retning, kan du benytte højre- og venstre-pilen på dit tastatur.

8-Ball Pool       Finjustering

3. Stødets styrke

Stødets styrke kan justeres trinløst. Klik på den ønskede position i feltet, der regulerer stødets styrke eller benyt piltasterne på dit tastatur (op/ned).

Efter hvert skud sættes styrken automatisk tilbage til en mellemværdi.

Tip: Stødets styrke forhøjes ikke retlinet. Fx kan et mindre stærkt stød i højere grad finjusteres.

8-Ball Pool       Stødets styrke

4. Skruning

Du kan kontrollere den hvide kugles bevægelse efter stødet ved at skrue den. Du skruer ballen, idet du sætter den røde prik et bestemt sted på ballen. Du kan positionere prikken ved at bevæge musen, mens du holder musetasten trykket. Eller ved blot at klikke på det sted, du ønsker.

8-Ball Pool       Skruning

Hvilken effekt skruningen har, afhænger af mange faktorer, som fx af stødets styrke eller afstanden mellem den hvide og den ramte bal. Alment gælder det følgende:

 • Desto længere ude du rammer den hvide bal, desto større er virkningen.
 • Hvis den hvide kugle rammes i den øverste halvdel (top spin), så forsætter den efter sammenstødet med at rulle fremad i stødretningen. Strækningen, som den hvide kugle kastes tilbage efter at den har ramt den anden kugle, reduceres.
 • Hvis den hvide kugle rammes i den nederste halvdel (back-spin), så bliver strækningen, som den hvide kugle kastes tilbage efter at den har ramt den anden kugle, større. Den hvide kugler stopper helt eller hurtigere eller ruller endda tilbage.
 • Desto længere strækningen mellem den hvide og ballen, som du vil ramme, er, desto mere svækkes skruning undervejs.

En omfattende forklaring af, hvilke effekter skruning kan producere, ville gå videre, end der er plads til her. Prøv i stedet selv at eksperimentere, for at få en fornemmelse for, hvilke muligheder der findes.

For øvrigt har skruning i denne simulation ingen indflydelse på den ramte kugles retning.

5. Stødet

Når du er tilfreds med dine indstillinger, kan du udføre stødet. Hertil kan du enten trykke på mellenrumstasten eller på enter på dit tastatur eller på stød-knappen i spillet.

8-Ball Pool         Stødet

Bal-i-hånd

Normalt kan du ikke flytte rundt på ballerne, da du altid spiller ud fra den situation, som bordet befinder sig i, når det bliver din tur. Men hvis din modstander begår en fejl, som fx at sænke den hvide bal, får du "bal-i-hånd".

Bal-i-hånd betyder, at du selv kan vælge, hvor på bordet du vil lægge den hvide bal. Bortset fra fejl ved udlæg, findes der ingen indskrænkninger (som fx at den hvide bal skal spilles ovenfra henover midten, e.l.).

Du kan bevæge den hvide bal med musen ved at holde musetasten trykket. Du kan også forandre positionen, efter at du har sluppet tasten.

8-Ball Pool       Bal-i-hånd

Tid per stød

Tiden, som du har til at udføre et stød, er begrænset. Tiden starter så snart, at det er din tur. Hvis du ikke udfører et stød indenfor den fastsatte tidsramme, får din modstander bal-i-hånd.

Hvis du overskrider tiden oftere end to gange i træk eller oftere end tre gange per spil, taber du hele matchen!

Aktuelle stilling knap

8-Ball Pool       Aktuelle stilling

Klik på denne knap i den grå liste, for at se aktuelle stilling.

Oversigt over regler og styringselementer.

8-Ball Pool       Oversigt over regler

Klik på dette felt i den grå menulinje for at se en oversigt over de forskellige styringselementer og over de vigtigste regler.

Chat

Du kan bruge chatten til at sende din modstander en besked.

Du kan sende tre slangs meddelelser:

 • Smilies eller emoticons (Et billede kan sige mere end tusind ord)
 • Præformulerede meddelelser (Bl.a. praktisk, når modstanderen ikke taler dansk, da hun eller han modtager beskeden i sit eget sprog)
 • Fritekst (Indtast selv meddelelse og klik på enter for at sende)
8-Ball Pool       Chat

8-Ball Pool       Emoticons

Regler

GameDuells 8-Ball Pool orienterer sig efter den World Pool-Billiard Association (WPA) regler for 8-Ball.

Vi spiller altså ikke efter "værthusregler" men i det væsentlige efter reglerne for professionel billard.

Følgende begreber anvendes:

 • Halve = de stribede baller 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15
 • Hele = de ensfarvede baller 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7
 • Farve = Hele eller halve
 • Den hvide = den hvide bal, som man støder til med køen.
 • Huller = de seks huller i hjørnerne og på langsiden af bordet.

1. Valg af farve

Efter det allerførste skud er bordet fortsat "åbent", dvs. det er ikke afgjort, hvem, der spiller de "hele" (1-7) og hvem, der spiller de "halve" baller (9-15). Afgørelsen træffes af den første bal, der sænkes efter det første skud.

2. Regler for korrekte og fejlagtige stød

Mindst et af de følgende kriterier skal være opfyldt, for at der kan være tale om et korrekt stød:

 • En af de egne baller (hele eller halve) sænkes, mens den hvide bal bliver liggende på bordet. (Det er en fejl, hvis den hvide sænkes > modstanderen får bal-i-hånd)
 • Den første bal, som man rammer, skal være en af ens egne. (Det er en fejl, hvis man rammer en af modstanderens først > modstanderen får bal-i-hånd)
 • Hvis ingen bal sænkes, skal den hvide eller en anden bal efter kuglernes sammenstød berøre banden. (Det er en fejl, hvis banden ikke berøres > modstanderen får bal-i-hånd)

3. Den sorte 8

 • Hvis den sorte bal sænkes ved stødet, der åbner spillet, lægges den automatisk tilbage på bordet.
 • Så længe bordet er "åbent", dvs. før det er afgjort, hvem der spiller med hvilke baller, må den sorte bal være den første, som den hvide berører. Man kan fx bruge den sorte til at ramme en anden bal.
 • Så snart det er blevet afgjort, hvem der spiller hvilke baller, må den sorte bal ikke længere være den første, der berøres af den hvide. Sker det alligevel, får modstanderen bal-i-hånd.
 • Hvis den sorte bal ved et uheld sænkes for tidligt, er spillet tabt.
 • Man må først spille til den sorte bal og den må først sænkes, når ingen af ens egne baller længere befinder sig på bordet. Det er heller ikke tilladt at sænke den sidste af ens egne og den sorte bal med det samme stød. Sker det, så har man også tabt.
 • Den sorte bal er den eneste, der skal "meldes". Det betyder, at man skal klikke på hullet, som man ønsker at ramme, før man udfører stødet. Hvis den sorte bal sænkes i et andet hul, har man tabt spillet.

4. Bal-i-hånd

 • Hvis den hvide bal sænkes, når spillet åbnes, får modspilleren bal-i-hånd i bordets venstre tredjedel. Den første bal, som den hvide nu må ramme, skal ligge udenfor denne del af bordet.
 • I alle andre tilfælde betyder bal-i-hånd, at man må lægge den hvide bal overalt på bordet.

Sammenfatning af reglerne

En kort sammenfatning af de vigtigste forskelle til "værtshus-billard":

 • Uanset om spillets første stød lader baller gå i hul eller ej, så er bordet forsat "åbent". Hvem der spiller de halve og hvem der spiller de hele baller, afgøres først med den første bal, der herefter sænkes.
 • Hvis man ikke klarer at sænke en af de egne baller, så skal den hvide bal efter berøringen med en anden bal i det mindste også røre ved en af banderne.
 • Undtagen ved spillets første stød, betyder bal-i-hånd, at man må lægge den hvide bal overalt på bordet.
 • Man må selv vælge, hvilket hul den sorte bal skal sænkes i, men hullet skal meldes i forvejen.
 • Det er ingen fejl, dvs. intet brud på spillereglerne, at sænke en af modspillerens baller, så længe stødet blev udført korrekt, den første bal, som den hvide rørte, altså var en af de egne.