Spilleregler "Fluffy"

Fluffy

Spillets mål

  • Dan grupper af mindst tre ensfarvede fugle, ved at trække rækkerne.
  • Følg opgaven, der vises øverst til venstre: Fjern det ønskede antal ensfarvede fugle.
  • Du får æg for at løse opgaver. Dan en gruppe af mindst tre æg, for at komme videre til næste level.

Sådan spiller du

Træk lodrette eller vandrette rækker, for at danne grupper af mindst tre ensfarvede fugle.

Fluffy
Fluffy

OBS: Fuglene behøves ikke at danne en ret linje; gruppen kan også dannes henover et "hjørne".

Fluffy

Hvis der går ti sekunder, uden at du udfører et træk, får du vist en kombination.

Fluffy

Tippet er "gratis": du mister ikke point.

Styring

Klik på en fugl, hold musetasten trykket og træk fuglen til den ønskede position.

Opgaven

Opgaverne udgør en væsentlig del af spillet. Du skal fjerne et bestemt antal ensfarvede fugle.

Opgaverne vises øverst til venstre.

Fluffy

Så snart du har løst opgaven, dvs. fjernet det ønskede antal fugle, dukker der et æg op i spillefeltet.

Æggene

Fluffy

Så snart du har løst en opgave, dukker der et æg op i spillefeltet.

Dan en gruppe af mindst tre æg for at komme videre til næste level. Ligesom fugle kan æggene ligge på en lod- eller vandret linje eller gå rundt om et hjørne.

Tip: Selvom du kun har brug for tre æg for at danne en gruppe, kan det være en god ide, at spille sig til et fjerde. Det gør det lettere at danne en gruppe.

Elektro-fugle

Når du danner grupper af fem eller flere fugle, genereres en elektrisk opladet fugl.

Hvis du klarer at fjerne elektro-fuglen indenfor de næste tre træk, fjernes alle otte fugle, der ligger rundt om den, automatisk. Derudover scorer du bonuspoint!

Fluffy

Store fugle

Fluffy
Fluffy

Når du danner en firkant af ensfarvede fugle, dukker der en stor fugl op.

Den store fugl fjernes ligesom de små, dvs. ved at du lader den indgå i gruppe af mindst tre ensfarvede fugle. Du får ekstra point for at fjerne en stor fugl.

Tip: De store fugle gør det sværere at flytte rækker, så fjern dem hurtigt.

Level & tid

Spillet har tre levels. Hvert nye level byder på flere og sværere opgaver. Spilletiden er i første omgang 04:30 minutter.

Når tiden er udløbet, stopper spillet.

Point

Aktion
Point
Gruppe på tre
15
Gruppe på fire
30
Gruppe på fem
60
Gruppe på seks (eller flere)
100
Delopgave
500
Æg
500
Level
9.000 for en gruppe på tre æg
12.000 for en gruppe på fire æg
Et træk, der danner to eller flere grupper samtidigt
100 ekstra
Stor fugl i gruppen
300 ekstra
Elektro-fugl i gruppen
300 ekstra
Tidsbonus
100 point per forblivende sekund

Tips & strategier

  • Fokuser i første omgang på at løse opgaverne.
  • Prioriter at danne en æggegruppe, så snart der er tre æg i feltet.
  • Det kan eventuelt være smart at spille sig til et fjerde æg. Hvis de tre andre ikke ligger godt, bør du fortsætte med at danne fuglegrupper. Fokuser ikke udelukkende på æggene, indtil de ligger bedre.
  • Forsøg at danne rækker i feltets bund, da du således kan udløse kædereaktioner.
  • Dan grupper med de store fugle og elektro-fuglene så hurtigt som muligt.