Spilleregler til FreeCell

Introduktion

FreeCell er en af de mest populære varianter af kortspillet Solitaire. Der spilles med 52 kort, som fra starten fordeles i 8 søjler.

FreeCell         ???help_rules_rules_fre_playingfield.image.alt???

Målet med spillet

Du skal så hurtigt som muligt flytte alle kort fra de 8 søjler (i midten), til slutfelterne (HomeCells) øverst til højre.
Kortene flyttes til slutfelterne alt efter kulør og i den korrekte rækkefølge: Es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knægt, Dame, Konge.

Sådan spiller du

Når spillet starter, ligger kortene fordelt i 8 søjler.
Ved strategisk at arrangere kort, skal du prøve at sortere dem på en måde, som gør det muligt at flytte dem til slutfelterne. For hvert slutfelt starter du med et Es.
At flytte kort:
Du kan kun flytte kort til en anden søjle, hvis kortets værdi er præcist 1 under det kort du flytter til og hvis kortene er i modsat farve (som i Solitaire). F.eks. kan du flytte en sort 8er til en rød 9er, men ikke til en sort 9er.
FreeCells (Fri felter):
Til at hjælpe dig med at omarrangere, har du 4 freecells til rådighed. Her kan du lagre ethvert kort midlertidigt. Men pas på! Husk at overveje, hvordan du kan få freecell-kortene tilbage i spil igen. Du kan flytte et kort til en freecell ved at dobbeltklikke på kortet.
At flytte kort til et slutfelt (HomeCell):
Kort som kan flyttes til et slutfelt og ikke længere har nogen betydning for spillet, flyttes automatisk til det respektive slutfelt. Kort som du måske stadig kan få brug for, flyttes ikke automatisk. Sådanne kort kan du til enhver tid selv flytte til slutfeltet ved at dobbeltklikke. Husk! Når et kort er flyttet til et slutfelt, kan det ikke hentes tilbage i spillet.
At flytte rækker:
Ligger kortene allerede i en ordnet rækkefølge (f.eks. en sort 6er på en rød 7er på en sort 8er), kan du flytte hele rækken til et passende kort (i dette tilfælde en rød 9er). Dog er dette kun muligt, hvis der er nok tomme freecells til rådighed.
Tomme søjler
Hvis du har spillet en hel søjle fri (så den er tom), kan du flytte kort til det tomme område efter behag.

Sådan styrer du spillet

Du kan flytte kort på to måder:
1. Klik på det ønskede kort, træk kortet til den ønskede position med musen og slip (drag & drop).
2. Marker et kort ved at klikke på det. Flyt kortet ved at klikke p&aring den ønskede position.

Point

Pointsystemet er forholdsvis simpelt. Du modtager 1000 point, for hvert kort du flytter til en slutcelle. Spiller du en søjle fri (så der er tom), modtager du 500 ekstra point.
Du modtager 2500 bonus point for, hver fuldstændig række (Konge til Es i samme kulør) du flytter til slutfeltet. Gennemfører du hele spillet før tid, modtager du en tidsbonus for hvert resterende sekund.
Freecell bonus point kan være den afgørende factor mellem sejr og nederlag. Freecell bonussen stiger med 200 point, for hvert af de kort du har flyttet til slutfelterne. Når du placerer et kort i en freecell, udløses bonussen. Prøv derfor på at udløse freecell bonussen så sent som muligt, ved at holde freecell felterne tomme så længe som muligt.
Hvis du erkender, at du ikke kan komme videre i et spil, kan det betale sig at afslutte spillet så hurtigt som muligt. I sådanne tilfælde modtager du et point for hvert resterende sekund.

Fortryd

FreeCell         ???help_rules_rules_fre_back.image.alt???

Du kan fortryde dit sidste træk ved at klikke på fortryd knappen. Men pas på! Det koster 3000 point hver gang.

Søgefeltet

Søgefeltet kan hjælpe dig med at finde bestemte kort hurtigere. Mangler du f.eks. en 6er og kan du ikke finde en 6er, bevæger du blot musen henover 6eren i søgefeltet. Dette vil få den savnede 6er til at lyse op.

Strategi

I FreeCell er strategi en vigtig faktor.

 • Prøv altid på at holde mindst 2 freecells tomme. Inden du placerer kort i en freecell, bør du overveje, hvordan du vil bringe kortet tilbage i spil igen. Den største fejl du kan begå, er at fylde alle freecells for hurtigt.
 • Prøv at spille en søjle fri så hurtigt som muligt. En tom søjle kan anvendes som en ekstra freecell.
 • Find de lave kort og flyt dem om muligt til slutfelterne. Dermed opnår du mere plads at spille på.