Spilleregler "Jungle Jewels"

Jungle Jewels       Spilområdet

Spillets mål

 • Byt lodret eller vandret rundt på juvelerne for at danne rækker på tre eller flere ensfarvede juveler.
 • Løs opgaverne, idet du danner det ønskede antal rækker af samme farve.
 • Flyt mønterne til spillefeltets bund for at samle hele masken.

Sådan spilles der

Juvelerne kan byttes lodret eller vandret. Målet er at danne rækker på tre eller flere juveler af samme farve.

Jungle Jewels         byt horisontalt
Jungle Jewels         byt vertikalt

Vær opmærksom på,

 • at du ikke kan bytte diagonalt
 • at du kun kan bytte rundt på juveler, der ligger ved siden af hinanden

Når en række af ensfarvede juveler forsvinder fra spillefeltet, erstattes de af nye juveler.

Spillet er lavet sådan, at der altid findes flere mulige kombinationer. Hvis der skulle opstå en situation uden mulige kombinationer, tømmes spillefeltet automatisk og de gamle juveler erstattes af nye.

Hvis der går ti sekunder, uden at du har udført et træk, gøres du opmærksom på en mulig kombination.

Jungle Jewels         Oplysning

Tippet er "gratis", dvs. at du ikke fratrækkes point for det.

Styring

Der findes to måder at bytte juveler:

 • Klik på juvelen > Hold musetasten trykket > Træk juvelen i den ønskede retning
 • Klik på juvelen > Slip musetasten > Bevæg musen i den ønskede retning

Opgaverne

Et af spillets vigtigste mål er at løse opgaverne. En opgave består i at danne et bestemt antal rækker af samme farve juveler.

Farven og det krævede antal juveler vises øverst til venstre.

Jungle Jewels         Opgaverne

Hver opgave består af delopgaver. I det viste eksempel består opgaven af 4 delopgaver: 8 x rød, 8 x grøn, 6 x blå og 6x brun.

De afdæmpede juveler viser, hvor mange rækker af denne farve, der endnu skal dannes. De oplyste juveler viser hvor mange rækker, der allerede er blevet dannet. Så snart en opgave er blevet løst, forsvinder den pågældende række.

Det samlede antal opgaver i dette level vises oven over opgaverne.

Jungle Jewels         samlede antal opgaver

Orange felter står for normale opgaver, mens gule felter står for bonus-opgaver (se nedenfor). Den lille maske markerer, hvor mange opgaver allerede er blevet løst og hvor mange stadigvæk er tilovers.

Mønterne

Jungle Jewels         Mønterne

Så snart du har udført en opgave, placeres der en mønt øverst i spillefeltet.

For at komme videre til næste level skal du bevæge alle mønterne til spillefeltets bund. Det gør du, idet du bytter og derved fjerner de juveler, der ligger under mønterne.

Desto højere level du befinder dig i, desto flere mønter er der at flytte rundt på.

Tip: Mønten placeres principielt altid i den spalte, hvor du har dannet den sidste række. Dog findes der en undtagelse: Mønterne placeres aldrig i de to yderste spalter, dvs. aldrig helt til højre eller helt til venstre. Hvis du danner din sidste række i en af disse to spalter, flyttes mønten en spalte længere mod midten.

Maskerne

Jungle Jewels         Maskerne

For hver mønt, du klarer at flytte ned, vendes en ny del af masken, således at den bliver synlig på vægen. Når masken er samlet, kommer du videre til næste level. Desto højere level, desto flere delelementer består masken af.

Hjælp? Gerne!

Du vil opdage, at det kan være ret svært at flytte mønterne ned. Derfor får du tre extras til at hjælpe dig.

Bomben

Hvis du danner en række på fire eller hvis du med et træk danner to rækker af tre juveler af samme farve (se illustrationen), så forvandles juvelen, som du byttede, til en bombe.

Jungle Jewels         3'er serie
Jungle Jewels         3'er serie

Jungle Jewels         4'er serie

Jungle Jewels         Bombe

Bomben bliver liggende, indtil du får den til at eksplodere ved at danne en række, der indeholder bomben. Når bomben eksploderer, så fjernes alle de juveler, der lå ved siden af bomben (i alt ni).

Tip: Du kan udløse en kædereaktion ved at detonere en bombe, der ligger indenfor rækkevidden af en anden bombe.

Jokerne

Jungle Jewels         Joker

Hvis du ikke kan finde flere muligheder, så kan jokeren være din sidste udvej. Jokeren fjerner alle juvel i hele spalten og i hele rækken.

Hvis du aktiverer jokeren i en spalte, der indeholder en mønt, falder mønten straks til bunds, hvorved en ny del af masken vendes.

Du får en joker i belønning, hvis du gennemfører en af de bonus opgaver, der findes i hvert level.

Tip: Du kan tage jokeren med til næste level og du får en hel del ekstra point for IKKE at bruge den. Du gør altså klogt i kun at bruge jokeren, hvis du ikke har andre muligheder for at flytte mønten ned.

Jungle Jewels         Joker aktivering

Farve-jokeren

Du belønnes med en farve-joker, hvis du klarer at danne en række på fem juveler af samme farve.

Jungle Jewels         5'er serie

Jungle Jewels         Farve-joker

Farve-jokeren forbliver i spillefeltet. Så snart du bytter den med en anden juvel, fjernes denne farve helt fra spillefeltet.

Tip: Juveler, der fjernes med en farve-joker, tæller med i opgaven!

Level & tid

Spillet har fire levels. For hvert nye level bliver opgaverne flere og sværere. Spilletiden starter med at være 240 sekunder.

For hver mønt, som du klarer at flytte til ned, får du en tidsbonus på op til 20 sekunder. Derved kan den samlede spilletid blive betydelig længere.

Når tiden er udløbet, stopper spillet.

Point

Aktion
Point
Række på tre
50
Række på fire
100
Række på fem
200
En løst delopgave
1000
Mønt der er blevet flyttet til bunds
500 for den første mønt
1.000 for den anden mønt
1.500 for den tredje mønt, osv.
Et afsluttet level
3.000 for level 1
6.000 for level 2
9.000 for level 3
12.000 for level 4
Afsluttet level uden brug af joker
4.500 for level 1
9.000 for level 2
13.500 for level 3
18.000 for level 4

Tips & strategier

 • Start med at fokusere på at løse opgaverne.
 • Så snart der er mønter på spillefeltet, bør din øverste prioritet være, at flytte mønterne til bunds.
 • Benyt farve-jokeren eller bomben til at flytte mønterne ned, hvis du ikke kan klare det på anden vis.
 • Benyt kun jokeren, når det er uundgåeligt, da det giver mange ekstra point at komme videre til næste level uden at bruge den.