Olympens Kugler - Spilleregler

Olympens Kugler       Spilområdet

Indledning

Zeus, gudernes fader i det antikke Grækenland, udfordrer dig til en spændende dyst. For hvert af de fire elementer udsender han en mytologisk figur, som du skal kæmpe imod. Hvis du vil vinde, har du brug for al din behændighed, din hurtighed og et godt overblik. Skæbnens kugler ruller ustandseligt mod udgangen. Det er din opgave at opløse kugleslangen, før den når sit mål. Du kan fjerne to eller flere kugler ved at skyde en kugle af samme farve mod dem.

Zeus kender menneskets ufuldkommenhed. Med "gudernes hjul" og andre extras, som du skal fange, giver han dig en chance for at vinde denne ulige kamp.

Spillets mål

 • Fjern grupper à to eller flere ensfarvede kugler, idet du skyder på dem med kugler af samme farve.
 • Fjern hele kugleslangen, før den når udgangen - ellers taber du.
 • Opløs kugleslangen for at nå videre til næste level.
 • Hvis du klarer alle tre levels indenfor tidsrammen, kommer du videre til det fjerde level, hvor du kan vinde ekstra mange point.

Styring

Katapulten nederst i feltet, som du bruger til at afskyde kugler, styrer du med musen. Ved at klikke på musen affyrer du kuglen, der flyver lodret op, indtil den rammer de andre kugler.

Olympens Kugler       Styring

Den store kugle i katapulten affyres per museklik. Under den kan du se, hvilken kugle er næst.
Ved at klikke på mellemrumstasten kan du til enhver tid skifte frem og tilbage mellem de to kugler. Det kan i mange situationer være fordelagtigt at udskifte kuglerne. Hvis du fx fanger en ekstra genstand, kan du "mellemlagre" den, ved at klikke på mellemrumstasten. Du kan skifte mellem kuglerne, så ofte du vil. Det koster ikke point.

Kaskader

Olympens Kugler       Kaskade

En kaskade er en automatisk kædereaktion, som du kan udløse med et skud. For at udløse en kaskade, skal du fjerne en kuglegruppe, der ligger mellem andre kugler af ens farve. Idet du fjerner kuglegruppen i midten, dannes en ny gruppe, som derved også opløses. Desto flere trin en kaskade har, desto flere point får du.
I det ovenstående eksempel har du mulighed for at danne to kaskader. Enten du fjerner de to blå kugler til højre mellem de røde eller du fjerner de tre blå kugler til venstre mellem de gule.

Gudernes hjul

Olympens Kugler       Gudernes hjul

I hvert level befinder "gudernes hjul" sig et andet sted. Hjulet har fem rum. Det er din opgave at fylde hjulet. Det gør du, idet du skyder en kugle af matchende farve ind i rummet, der peger ned ad. Du kan frit vælge, hvilken farve kugle du vil skyde ind i det regnbuefarvede rum.

Desto hurtigere du udfylder hjulet, desto hurtigere når du videre til næste level.
Når du har klaret det minimale antal kugleslanger og fyldt "gudernes hjul", stopper Zeus med at sende slanger. Så snart du har fjernet de sidste kugler, kommer du videre til næste level.

Men selv om du ikke når at fylde hjulet, kan du komme videre til næste level - der kommer blot flere kugleslanger.

Extras

Ved hjælp af forskellige aktioner og situationer kan du få extras, der giver point eller hjælper dig videre.

OBS: Dine extras aktiveres kun, hvis du fanger de nedfaldende symboler med katapulten.

Der findes følgende extras:


Olympens Kugler         Kugleslangen nedsætter sit tempo
Kugleslangen nedsætter sit tempo i nogle sekunder.

Olympens Kugler         Kugleslangen standser
Kugleslangen standser i nogle sekunder.

Olympens Kugler         Kugleslangen kører baglæns
Kugleslangen kører baglæns i nogle sekunder.

Olympens Kugler         Regnbuefarvede kugle
Den regnbuefarvede kugle står for enhver farve. Den kan regnes til to forskellige grupper, som derved begge fjernes.

Olympens Kugler         Bomben
Med bomben ødelægger du alle kugler i et område rundt om det sted, som kuglen rammer.

Olympens Kugler         Penslen
Med penslen kan du male alle grupper i et vist område i samme farve. Store grupper, som du derved kan fjerne, giver ekstra point.

Olympens Kugler         Lyn
Lynet ødelægger alle kugler, der ligger lodret over katapulten.

Olympens Kugler         Farvebomben
Farvebomben fjerner alle kugler af en bestemt farve.

Rækkefølgen, som dine extras kommer i, varierer. Nogle extras kan du også kun få i bestemte levels eller efter bestemte præstationer.

Point & strategier

"Olympens Kugler" belønner mange forskellige handlinger med bonuspoint. Det gør det muligt at opnå et højt antal point ved hjælp af forskellige strategier. Generelt findes der to strategier:
 • Gå videre til næste level så hurtigt som muligt. Scor level-bonus, tidsbonus og "skarpskytte"-bonus.
 • Dan så mange kaskader og fjern så mange grupper og kugleslanger som muligt - det giver også mange point.

Pointsystemet er konstrueret med henblik på disse to strategier. Den efterfølgende tabel viser, hvor mange point og hvilke bonusværdier, man kan få i de enkelte levels. Rækkefølgen svarer til vægtningen i det samlede regnskab.

Betegnelse
Forklaring
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level-bonus
Gives for at komme videre til næste level
2.500
5.000
10.000
?
Kaskade-bonus
Får du, idet du fjerner bestemte grupper, starter du en kædereaktion, der fjerner andre grupper
250 til 5.000
350 til 6.000
450 til 7.000
550 til 8.000
Fjernede kugler
Gives for hver kugle i en gruppe, som du fjerner
5
10
20
40
Præcisionsbonus
En procentværdi, der angiver, hvor mange kugler du har placeret ved siden af kugler af samme farve
10
15
20
25
Gudernes hjul
Gives når alle rum er blevet fyldt med passende kugler
1.000
1.500
2.500
4.000
Slangen
Gives for hver slange, der er blevet fjernt helt
250
375
500
750
Tidsbonus
For hvert level findes der en "standard-tid" - for hvert sekund, som du ligger under grænsen, får du bonuspoint
100
150
200
250
Extras
Alle extras, som du fanger, giver hver især bonuspoint
200
300
400
500
Store grupper
Desto større gruppen, som du fjerner, er, desto flere point får du
100 til 500
200 til 600
300 til 700
400 til 800
Skarpskytte
Bonuspoint for at fjerne en slange langt fra udgangen
500
750
1.000
1.500

Tips & tricks til at score mange point

 • Da tiden er begrænset, bør du forsøge at score flest mulige point, før tiden er omme.
 • I de senere levels kan du vinde flere point, men her er sandsynlighed for at tabe før tid også større: Kuglerne er hurtigere og det er svære at stoppe dem, før de når udgangen. Forsøg at score dine point i de levels, der passer bedst til dine evner.
 • Hvis du udfylder "gudernes hjul" hurtigt, når du også hurtigt videre til næste level.
 • Længere kaskader giver flere point. Fjern kuglerne strategisk, således at du senere med et skud vil kunne danne lange kaskader.
 • Almindelige dødelige kan ikke klare det fjerde level. Men rygter hævder, at der findes en "akilleshæl". Guderne siges at have skabt den for teoretisk at gøre det muligt at afslutte det fjerde level. Dog er det hidtil ikke lykkes for nogen. Men man kan i al fald samle mange point i dette sidste level, da slangerne bliver ved med at komme.