Spilleregler "Razzle-Dazzle"

Indledning

"Razzle-Dazzle" er et underholdende brætspil, som er meget nemt at lære. Vinderen er den spiller, som først får bevæget sine brikker en gang rundt på spillebrættet fra start til mål. Det gælder om at slå modstandernes brikker hjem på det rigtige tidspunkt for så skal deres brik begynde igen fra start. For at vinde skal du også prøve at bruge de hoppe- og frifelter, som er fordelt på spillebrættet, til din fordel.

Razzle-Dazzle

Spillets opsætning

 • Spillebrættet: Indeholder alle spil elementerne, som er angivet for neden. Spillet spilles på spillebrættet.
 • Brikker: Hver spiller får en mængde brikker i en af de tre spillefarver (rød, blå eller gul).
 • Nummerhjul: Nummerhjulet viser det antal felter, en spiller må flytte sin brik på spillebrættet.
 • Felter: Brikker skal bevæge sig på de hvide felter. Der kan kun stå en brik på hvert felt.
 • Hoppefelt: Hvis en brik lander på et af de tre hoppefelter, hopper brikken videre i pilens retning til det næste hoppefelt.
 • Frifelt: Hvis en brik står på et af de seks frifelter kan den ikke slås hjem.
 • Start: Hver spiller har sit eget startområde. Her starter nye brikker turen rundt om spillebrættet. Brikker, som er blevet slået hjem, skal også starte herfra.
 • Mål: Hver spiller har sit eget mål. Den spiller, som først får sine brikker i alle fordybningerne i målområdet, vinder spillet.
 • Tid: Det lille ur ved profilbilledet viser, hvor meget tid en spiller har tilbage til at lave sit træk. Hvis ingen brikker er blevet flyttet inden 20 sekunder er gået, er turen tabt og alle brikker bliver stående hvor de er.
 • Tilgængelige tal: Ved siden af profilbilledet vises, hvilke numre en spiller har til rådighed, når det igen bliver deres tur.

Spillets mål

Razzle-Dazzle
 • Vær den første spiller til at sætte en brik i hver af fordybningerne i målområdet.
 • Antallet af brikker, som du skal føre i mål er altid én mindre end det antal brikker, du har i alt. F.eks.: Hvis du har i alt fire brikker, skal du have tre brikker i mål.
 • Vigtigt: I lobbyen kan du vælge, hvor mange brikker, der skal i mål og på den måde påvirke hvor lang tid spillet varer.

Spillemåde

 • Spillet bevæger sig i urets retning.
 • En tilfældigt udvalgt spiller starter.
 • En spillers tur består af to handlinger: Først stopper nummerhjulet, derefter flytter man en brik.
 • Spiller slutter, når en spiller har fået det nødvendige antal brikker i mål.

Nummerhjulet

Razzle-Dazzle
 • For at starte en runde drejes nummerhjulet. Klik på den røde knap midt i hjulet for at stoppe det. Der vises et tal, som er det antal felter du kan rykke din brik.
 • Hvis du får et 6-tal, må du flytte en brik seks felter og derefter er det straks din tur igen.
 • I sjældne tilfælde kan det være, at du får et tal, som du ikke kan bruge til at flytte dine brikker. Hvis det sker, må du stoppe nummerhjulet igen for at få et nyt tal.
 • Når du har brugt et tal, bliver det tal fjernet fra nummerhjulet. Derfor vil dette tal ikke være tilgængeligt næste gang det bliver din tur.
 • På den måde vil der runde efter runde være færre og færre tal tilbage på nummerhjulet indtil hjulet er helt udtømt. Når alle tallene er væk bliver nummerhjulet igen fyldt op.

At flytte brikker

Razzle-Dazzle
 • Du kan flytte dine brikker på på to måder: Du kan enten klikke på den brik, som du vil flytte, eller du kan klikke på et markeret felt. I begge tilfælde vil brikken flytte sig til det markede felt.
 • Hvis du vil flytte en brik fra Start, skal du bare klikke på startfeltet. Det vil altid være den forreste brik, som bliver flyttet.
 • Hvis du vil flytte en brik i mål, skal du have et tal, som er højt nok for at nå i mål. Så snart en brik når i mål, bliver den placeret i den bagerste mål-fordybning, som er ledig.
 • Markeringerne på felterne hjælper dig til at få et hurtigt overblik over dine mulige træk: Hvis du ikke flytter musemarkøren til en bestemt brik, kan du se alle træk. Når du bevæger musen hen til en enkelt brik eller et markeret felt er det kun dén brik og det tilhørende felt som er markeret.
 • Brikker, som ikke kan bevæges, bliver ikke markeret.

Slå brikker hjem

Razzle-Dazzle
 • Når en brik lander på et felt, hvor der allerede står en brik af en anden farve, bliver brikken af den anden farve slået hjem.
 • Brikker, som bliver slået hjem, vender tilbage til deres egen farves startområde.
 • Egne brikker kan ikke slås hjem. En brik, som rykker hen på et felt, hvor der allerede står en brik af samme farve, kan ikke slås hjem.

Specielle felter

Razzle-Dazzle
 • Der er i alt 9 specielle felter på spillebrættet: 3 hoppefelter og 6 frifelter.
 • Når en brik lander på et hoppefelt, hopper den videre i pilens retning til det næste hoppefelt. Her bliver den stående.
 • Hvis modspillernes brikker står på enten hoppe- eller landingsfelter bliver disse slået hjem. På den måde er det muligt at slå to af modstandernes brikker hjem i et enkelt træk.
 • Hvis en af dine egne brikker står på landingsfeltet, kan du flytte din brik hen til hoppefeltet, men så bliver den stående der og kan ikke hoppe videre.
 • Brikker, der står på et frifelt, kan ikke slås hjem.
 • Brikken er beskyttet så længe den står på frifeltet. Så snart brikken forlader frifeltet kan den igen slås hjem.

Tips og strategier

Razzle-Dazzle
 • Hold øje med nummerhjulet og brug din viden om hvilke tal stadig er tilgængelige for dine modstandere til din egen fordel.
 • Placer så mange brikker som muligt på strategiske, fordelagtigt placerede frifelter (f.eks. foran dit mål).
 • Forsøg altid at slå brikkerne hjem af den modspiller, som har bragt flest af sine egne brikker i mål.
 • Lad ikke dine brikker stå på et hoppefelt længere end det er nødvendigt. Da hoppefelter kan nærmes på to måder, er der højere sandsynlighed for at blive slået hjem på et hoppefelt.
 • Hvis det er muligt skal du undgå at lande på det sidste hoppefelt før dit mål, ellers hopper du bogstaveligt talt lige forbi målet og må gå endnu gang omkring for at nå i mål.