Spilleregler til Sudoku Domino

Introduktion

 • Sudoku Domino er en GameDuell-udviklet variant af det japanske tænkespil Sudoku.
 • Det specielle ved vores variant er, at du på forhånd vises de tal du skal placere.

Vinderen

 • Vinderen er den spiller, som har flest point når spillet slutter.
 • I en duel modtager alle spillere den samme startformation og de samme brikker i ens rækkefølge.
 • Spillet er slut
  -  når der ikke længere kan placeres flere brikker
  -  nå Suduko-gåden er løst
  -  efter tre forkert placerede brikker
  -  når tiden udløber (10 minutter)
Sudoku       Spilområdet

Spilområdet og Sudoku-reglerne

 • Spilområdet består af et gitter med 81 felter (9 rækker og 9 spalter). Derudover er spillefladen opdelt i 3 x 3 blokke, som hver især indeholder 3 x 3 felter. 
 • Den vigtigste Sudoku-regel siger, at tallene 1-9 skal forekomme præcist en gang i hver række, hver spalte og i hver blok.  
 • Det er dermed din opgave at placere brikkerne på en måde, så intet tal forekommer to gange vandret, lodret eller i samme blok.

At placere brikkerne

 • I Sudoku Domino vises du på forhånd, de tal du skal placere.
 • Nye brikker med tal "skubbes" ind i gitterfeltet. Brikkerne fortsætter med at glide, indtil de støder på en anden brik og "sammenkobles". En brik som er blevet placeret, kan ikke længere flyttes.
 • De orange markeringer i kanten viser dig, hvor du kan "skubbe" nye tal ind.  Der hvor der ingen markeringer er, mangler der brikker som kan "sammenkobles".
Sudoku     ugyldigt træk

Sudoku     blokeret felt

Ugyldige træk og utilgængelige felter

 • Hvis du placerer en brik på en sådan måde, at du bryder Sudoku reglerne, taber du et "liv". Efter tre ugyldige træk er spillet automatisk slut. Den ugyldige tal-brik forsvinder fra spillefladen og du kan spille videre som normalt. Du vil dog blive ved med at modtage den samme brik indtil det lykkes dig at placere den korrekt.
 • Hver Sudoku-gåde kan løses! Det kan dog ske, at bestemte felter bliver utilgængelige, når du placerer nye brikker. Disse felter bliver automatisk markeret. Efter dette, vil det ikke længere være muligt at løse gåden helt!
Sudoku       Joker

Jokere

 • Du har to forskellige jokere til rådighed, som kan hjælpe dig med at løse komplicerede kombinationer. Kan du ikke placere en brik, klikker du med musen på en af de to jokere. Herefter kan du frit placere den valgte joker.
 • Sudoku         Joker grÃ¥

  Bemærk: Den grå joker er en simpel plads-
  holder. Hvis du fuldfører en enhed, hvori der befinder sig en grå joker, modtager du ikke nogen point.

  Sudoku         Joker guld

  En enhed som indeholder en gylden joker betragtes derimod som fuldstændig. Du modtager pointene for enheden, men selve jokeren giver ikke point.

 • Brug dine jokere med omtanke. Du har kun fire normale og to gyldne jokere til rådighed.
Sudoku       Et felt fyldt

Point & Bonus

 • For at vinde en duel skal du samle så mange point som muligt.
 • Her er en oversigt over pointene
  • Korrekt placerede brikker: + 5 point.
  • Placeret gylden joker: + 5 point.
  • Fuldført række, spalte eller blok: Brikkens talværdi ganget med 10 (altså max. 450 point). Hvide og gyldne jokere tæller ikke med. Pas på! Du modtager ikke nogen bonus, hvis en færdig enhed indeholder en hvid joker!
  • Fuldført to elementer med en brik (spalte OG blok eller række OG spalte): + 50 bonuspoint.
  • Fuldført tre elementer med en brik (række OG spalte OG blok): + 100 bonuspoint.
  • Fuldstændig løst Sudoku-gåde: + 500 point (En Sudoku-gåde er fuldstændig løst, hvis alle felter er fyldt med tal-brikker eller jokere).
  • Tidsbonus: Hvis du løser hele Sudoku-gåden, modtager du en bonus på 10 gange den resterende tid i sekunder.

Vidste du at ...?

Sudoku       - vidste du det?
 • Sudoku betyder "tallene må kun forekomme en gang" og udspringer fra den schweiziske matematiker Leonard Euler's gådespil, udviklet tilbage i det 18. århundrede.
 • Sudoku's nuværende popularitet blev grundlagt, da The Times som den første avis valgte at trykke gåderne og dermed startede en verdensomspændende epidemi.
 • Det er altid en udfordring at løse en Sudoku. Der findes over seks trilliarder gyldige løsninger for en sudoku-gåde med 9x9 tal.
 • I marts 2006 blev det første officielle Sudoku verdensmesterskab afholdt i Italien.
 • Du kan finde yderligere informationer om Sudoku ved at benytte Wikipedia.